Keresés
Keresés

Keresés eredménye

Típusa:
összetett keresés
Keresési paraméterek:
Bajnok László | szakcikk |

<< < 1 > >>
14 találat 1 oldalon - ebből zárolt tartalom 12 db

A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!

Menjünk el a falig!

Az Magyar Atherosclerosis Társaság 21. kongresszusán Bajnok László professzor úrral készítettünk interjút, akit a koleszterinszint csökkentés különböző aspektusairól és a statinterápia létjogosultságáról kérdeztük. Mi lehet az oka, ha statinterápia mellett sem érjük el a betegnél a célértéket? Milyen evidenciák állnak a kettős lipidcsökkentés mellett? A válaszokért tekintsék meg interjúnkat!...

Metabolizmus díj 2014

A Metabolizmus, mint a belorvosi szakmák interdiszciplináris szakmai folyóirata, töretlenül őrzi vezető szerepét a hazai orvostársadalom megítélése szerint. Ezt erősítette meg a főszerkesztő, Paragh György professzor is az elmúlt évet értékelő rövid összefoglalójában. Ezt követően a hagyományoknak megfelelően örömmel adta át a Metabolizmus-díjat, amivel ezúttal Bajnok László professzornak köszönte meg a ...

Az Európai Kardiológiai Társaság lipideket érintő irányelveinek áttekintése

Szerző: Bajnok László dr.1
1Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, „Hetényi Géza” Endokrinológiai és Anyagcsere Osztály

Az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) több irányelve is szabályozza aktuálisan a dyslipidaemiák kezelését. Ezek között, az alapvető azonosságok mellett nem elhanyagolható különbségek is vannak mind az ajánlások erősségének, mind a bizonyítékok szintjének meghatározásakor, különösen a diabétesz, a krónikus vesebetegség és a nem-LDL-C típusú reziduális dyslipidaemia vonatkozásában. Az ajánlások ...

Kongresszusi beszámoló a MAT XIX. Kongresszusáról

Szerző: Dr Reiber István PhD1
1a MAT titkára

A Magyar Atherosclerosis Társaság XIX. Kongresszusát 2012. október 11–13. között tartotta meg a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége Kongresszusi és Utazási Iroda szervezésében. A rendezvénynek, amely a hagyományoknak megfelelően minden második évben kerül megszervezésre, az idén is a soproni Hotel Sziesta adott otthont....

Az új európai dyslipidaemia irányelv egy magyar szemével

Szerző: Bajnok László dr.1
1Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, I. Belgyógyászati Klinika, „Hetényi Géza” Endokrinológiai és Anyagcsere Tanszék, Anyagcsere Tanszéki csoport, Pécs

Az Európai Kardiológus Társaság és az Európai Atherosclerosis Társaság közös 2011-es dyslipidaemia irányel­vének kockázatbecslése a figyelembe vehető biokémiai markerek vonatkozásában számottevően bővült. Igazi újdonságként a HDL-C – az obesitas mértéke mellett, opcionálisan – a kockázat felmérésének algoritmikus lépéseibe is beépült. A terápiás javaslat gyakorlatilag csak a dyslipidaemiára ...

A kardiometabolikus tünetegyüttes etiopatomechanizmusáról

Szerző: Bajnok László1
1Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Koordinációs Központ, Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, „Hetényi Géza” Endokrinológiai és Anyagcsere Tanszék, Anyagcsere Tanszéki Csoport, Pécs

 A kardiometabolikus tünetegyüttes etiológiája három – alkati és környezeti tényezők összhatásaként létrejövő, szorosan összefüggő – jellegzetességgel írható le a legátfogóbban: a zsírszövet csökkent expandábilitásával, a zsírszövet megváltozott humorális aktivitásával és egy több szervrendszerben zajló krónikus, kis aktivitású gyulladással. Nyitott kérdés az ezen mechanizmusok közötti ...

A rosuvastatinra váltás gyakorlati haszna nagy kockázatú, statint szedő betegek esetén – a CORVUS-vizsgálat

Szerző: Paragh György dr.1 Karádi István dr.2 Reiber István dr.3 Bajnok László dr.4 Márk László dr.5
1Debreceni Egyetem OEC, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Anyagcsere-betegségek Tanszék, Debrecen
2Semmelweis Egyetem ÁOK, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest
3Fejér Megyei Szt. György Kórház, IV. Belgyógyászat, Székesfehérvár
4Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika,„Hetényi Géza” Endokrinológiai és Anyagcsere Osztály, Pécs
5Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórház, II. Belgyógyászat-Kardiológia Osztály, Gyula

A lipid-célértékek elérése a kardiovaszkuláris kockázatcsökkentés egyik legfontosabb eleme. A szerzők 3 hónapos, többközpontú, prospektív, obszervációs, nyílt klinikai vizsgálatban, 1385 nagy kockázatú betegben vizsgálták a lipidszintek alakulását és a célértékek elérésének arányát. A tanulmány végén a betegek több mint 96%-a rosuvastatin kezelésben is részesült. A három hónapos időszak alatt az ...

Koleszterin mindenek alatt? Minden alcsoportban?

Szerző: Bajnok László Dr.1
1Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, „Hetényi Géza” Endokrinológiai és Anyagcsere Tanszék, Anyagcsere Tanszéki Csoport, Pécs

Szükség lenne elmozdulásra egy olyan általánosan alkalmazható, egységes kockázatbecslő algoritmus felé, ami egyrészt új egyensúlyt tudna kialakítani a szakmai szempontból indokolt és a gyakorlatban rutinszerűen alkalmazható klinikai, laboratóriumi és eszközös vizsgálatok között, másrészt amellyel a populációs alkalmazás során nyert kockázati végösszeg megegyezne az adott populáción nyerhető epidemiológiai ...

Csökkentsük a kardiovaszkuláris reziduális rizikót! De hogyan?

Szerző: Bajnok László dr.1
1 Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, „Hetényi Géza” Endokrinológiai és Anyagcsere Tanszék, Anyagcsere Tanszéki csoport, Pécs

Az elmúlt évek számos csalódást hoztak a kardiometabolikus veszélyeztetettség csökkentésére tett olyan kísérleteink során, mint az antioxidáns, illetve homocisztein csökkentő vitaminok, nők esetén a hormonpótlás, antiinfektív-antiateroszklerotikus kezelések, a krónikus iszkémiák revaszkularizációja, vagy a sibutramin súlycsökkentésre. A korábban bevált ASA-kezelés sem bizonyult újabban meggyőzően hatékonynak ...

Az adiponektin, az sE-szelektin, az oxidatív stressz és a metabolikus szindróma összefüggései hemodializáltakon

Szerző: Peti M. Attila dr., Kovács L. Gábor dr.1 Kenyeres Péter dr., Bajnok László dr.2 Csiky Botond dr., Guth Eszter dr.3 Kovács L. Gábor dr.4
1Pécsi Tudományegyetem, OEKK, KK, Laboratóriumi Medicina Intézet; Pécs
2PTE, OEKK, KK, I. sz. Belgyógyászati Klinika; Pécs
3PTE, Fresenius Medical Center, Dialízis Központ; Pécs
4PTE, Medipolis Tudásközpont, Pécs

Célkitűzések, betegek és módszerek: A szérum adiponektinszint kardiovaszkuláris események prognosztikájában játszott szerepével kapcsolatos irodalmi előzmények ellentmondásosak. A hemodializált (Hd) betegeknél mind az adiponektin, mind a gyulladásos endothel aktivációt jelző szolubilis adhéziós molekulák (pl. sE-szelektin) emelkedett szintjét kimutatták korábban, de ezek egymás közötti, illetve az oxidatív stressz ...

Az LDL-koleszterin csökkentésének erőssége és korlátai, különös tekintettel a cerebrovaszkuláris prevencióra

Szerző: Bajnok László dr.1
1Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Koordinációs Központ, Klinikai Központ, I. Belgyógyászati Klinika, „Hetényi Géza“ Endokrinológiai és Anyagcsere Osztály, Anyagcsere Szakprofil, Pécs

A statinok re­la­tív koc­ká­zat­csök­ken­tő ha­tá­sa szem­pont­já­ból ta­lán a ki­in­du­lá­si LDL-értéknél is fon­to­sabb té­nye­zők a kö­vet­ke­zők: nem, kor, HDL-k, il­let­ve trigliceridszint, ko­lesz­te­rin hiperabszorber ál­la­pot, ve­se­funk­ció, ce­reb­rovaszkuláris szem­pont­ból pri­mer vagy sze­kun­der a pre­ven­ció, tár­su­ló antitenzív kom­bi­ná­ció. Van­nak ...

Mi történik a HDL gyógyszeres emelésekor? Számít-e még a jó?

Szerző: Bajnok László Dr.1
1PTE Orvos- és Egészségtudományi Koordinációs Központ, Klinikai Központ, I. Belgyógyászati Klinika, „Hetényi Géza” Endokrinológiai és Anyagcsere Osztály, Anyagcsere Szakprofil

Az idő előtt le­ál­lí­tott ILLUMINATE-vizs­gá­lat­ban az atorvastatinhoz adott torcetrapib 25%-kal emel­te a ma­jor kardiovaszkuláris ese­mé­nyek és 58%-kal a tel­jes ha­lá­lo­zás gyakorságát, an­nak el­le­né­re, hogy a szer 25%-kal to­vább csök­ken­tet­te az LDL-koleszterint, s 72%-kal emel­te a HDL-koleszterint. Az ve­tő­dik fel, hogy a hát­tér­ben a HDL pon­to­san még meg nem ér­tett, ...


<< < 1 > >>
14 találat 1 oldalon - ebből zárolt tartalom 12 db

A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!

Részletes kereső

Oldal neve: Magyar Atherosclerosis Társaság
Keresési kulcsszó:
Keresés az alábbiakban:

Szakcikk is:
Rovat:Szakterület:
Lapszámok:
Megjelenési dátum:
-tól
-ig
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a tagdíj befizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!