Keresés
Keresés

Keresés eredménye

Típusa:
összetett keresés
Keresési paraméterek:
Bereczki Dániel dr. | szakcikk |

<< < 1 > >>
2 találat 1 oldalon - ebből zárolt tartalom 2 db

A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!

A stroke ellátás hazai helyzete

Szerző: Ajtay András dr.1 Csiba László dr.2 Bereczki Dániel dr.3
1Országos Egészségbiztosító Pénztár, Elemzési és Szakmai Ellenõrzési Fõosztály, Budapest
2Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika, Debrecen
3Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest

A stroke a har­ma­dik leg­gya­ko­ribb ha­lá­lok és a leg­fon­to­sabb olyan kór­kép, amely tar­tós rok­kant­sá­got okoz. Ma­gyar­or­szá­gon éven­te kb. 42 ezer kór­há­zi fel­vé­tel tör­té­nik újon­nan je­lent­ke­ző akut stroke mi­att, és a stroke utá­ni 2 év­ben a be­te­gek kö­zel har­ma­da meg­hal. A túl­élők élet­mi­nő­sé­gét a moz­gás­kor­lá­to­zott­ság és a ...

Stroke-megelőzés a koleszterinszintek agresszív csökkentésével: a SPARCL-vizsgálat

Szerző: Bereczki Dániel dr.1
1Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest

Ko­ráb­bi, nagy randomizált vizs­gá­la­tok alap­ján is­mert, hogy a statinkezelés iszkémiás szív­be­teg­ség­ben csök­ken­ti a stroke elő­for­du­lá­si gya­ko­ri­sá­gát. A SPARCL-vizsgálat fő kér­dé­se az volt, hogy ez a pre­ven­tív ha­tás ki­mu­tat­ha­tó-e stroke, vagy át­me­ne­ti agyi vér­ke­rin­gé­si za­var után olyan be­te­gek­nél, akik­nek nincs is­mert ...


<< < 1 > >>
2 találat 1 oldalon - ebből zárolt tartalom 2 db

A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!

Részletes kereső

Oldal neve: Magyar Atherosclerosis Társaság
Keresési kulcsszó:
Keresés az alábbiakban:

Szakcikk is:
Rovat:Szakterület:
Lapszámok:
Megjelenési dátum:
-tól
-ig
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a tagdíj befizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!

Következő események

20th Global Ophthalmologists Annual meeting

20th Global Ophthalmologists Annual meeting

Amszterdam, Hollandia 2019. október 28-29.

 

vissza tovabb
1