Keresés
Keresés

Keresés eredménye

Típusa:
összetett keresés
Keresési paraméterek:
Winkler Gábor dr. | szakcikk |

<< < 1 > >>
7 találat 1 oldalon - ebből zárolt tartalom 7 db

A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!

Dipeptidil-peptidáz-4-gátlók 2-es típusú diabéteszben

Szerző: Winkler Gábor dr.1
1Fővárosi Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Intézményei II. Belgyógyászat−Diabetológia, Budapest

Az inkretin hatásmechanizmusú szerek egyik csoportját képező dipeptidil-peptidáz-4-gátlók az orális vércukorcsökkentők újabb csoportját képezik. Alkalmazásuk előnyét képezi glükózdependens inzulin-elválasztást fokozó és glükagon-termelést szupprimáló hatásuk, testsúly-neutrális természetük. Humán közvetett megfigyeléseken és állatkísérletes adatokon alapuló béta-sejt kímélő természetük, valamint ez ...

Pajzsmirigy vagy ektópiás szövet okozta hyperthyreosis – az elkülönítő kórismézés nehézségei

Szerző: Steiner Tamás dr., Salamon Ferenc dr., Winkler Gábor dr.1 Molnár László dr., Lintner Ferenc dr.2 Winkler Gábor dr.3
1Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai II. Belgyógyászat Diabetológia, Budapest
2Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai II. Belgyógyászat, Szülészet-Nőgyógyászat, Budapest
3Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Elméleti Egészségtudományi Tanszék, Miskolc

A thyreotoxicosis a pajzsmirigyhormon túltermelődésével járó állapotok összefoglaló neve. Leggyakoribb formája a sui generis hyperthyreosis (Basedow–Graves–Flajani-kór, toxikus adenoma), az esetek kisebb számában pajzsmirigy-túlműködéssel nem járó hyperthyreosis (thyreoiditis nem regulált hormon „kiáramlással”, iatrogén thyreotoxicosis, ektópiás pajzsmirigyszövet). Ez utóbbi ritka formája a struma ovarii, az ...

A bétasejt-kímélő kezelés jelentősége 2-es típusú diabéteszben

Szerző: Winkler Gábor dr.1
1Fővárosi Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Intézményei II. Belgyógyászat-Diabetológia, Budapest

A béta-sejtek működésének (diszfunkció) és számának csökkenése a 2-es típusú diabétesz patogenezisének korai és progresszív természetű vonása. Kiváltásában a béta-sejteket érő közvetlen (glüko- és lipotoxicitás, oxidatív stressz, endoplazmás retikulum stressz, citokinek fokozott termelődése, a következményes intrainzuláris gyulladás) és közvetett hatások (az inzulinrezisztencia perzisztálása, a béta-...

a IV. Magyar Kardiovszkuláris Konszenzus - Összefoglalás

2009. november 6-án negyedik alkalommal hívtuk össze a Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciát 15 orvosi tudományos társaság, két Szakmai Kollégium és négy más szakmai szervezet képviselőinek részvételével. A konferencia 3 fő témája: a kockázatbesorolás, a célértékek kijelölése és a kardioprotektív terápia alapelvei: Figyelmünket elsősorban a nagy kockázatú betegekre koncentráltuk, ide soroltuk a ...

LANDSCAPE – HU-vizsgálat: glulizinnel kiegészített analóg bázis-bólus rezsimre történő váltás hatékony a mindennapi gyakorlatban

Szerző: Winkler Gábor dr.1 Gyimesi András dr.2
1Fõvárosi Szt. János Kórház, II. Belosztály, Budapest
2Békéscsabai Réthy Pál Kórház, II. Belgyógyászat, Diabetológia-Endokrinológia, Békéscsaba

 A bázisinzulin (napi egyszer adott glargin) kombinálása étkezéshez adott glulizinnel fiziológiás és hatékony mód­­­­­ja a bázis-bólus kezelésnek. A multicentrikus, nyílt, prospektív, 6 hónapos obszervációs vizsgálat 683 1-es tí­pusú, 2661 2-es típusú, a korábbi inzulinrezsimmel rossz anyagcsere-állapotú beteg adatait mutatja be. A glar­­­­­­­gin­­­nal és glulizinnel alkalmazott intenzív ...

Vildagliptin a klinikai vizsgálatok tükrében

Szerző: Winkler Gábor dr.1
1Szt. János Kórház, II. Belosztály, Budapest

A dipeptidil peptidase (DPP)-4 gát­lók az incretin ha­tás­me­cha­niz­mu­sú vér­cu­kor­csök­ken­tők egyik cso­port­ja­ként az orá­lis antidiabetikus ke­ze­lés új le­he­tő­sé­gét je­len­tik. Kö­zé­jük tar­to­zik a vildagliptin, amely hu­mán kinikofarmakológiai vizs­gá­la­tok­ban iga­zolt tu­laj­don­sá­ga­it fog­lal­ja ös­­sze a köz­le­mény. A ta­nul­má­nyok meg­győ­ző­en ...

Az 1-es típusú diabétesz inzulinkezelésének gyakorlati szempontjai

Szerző: Winkler Gábor dr.1 Baranyi Éva dr.2
1Fõvárosi Szt. János Kórház, II. Belosztály, Budapest
2Állami Egészségügyi Központ, Diabetes Szakrendelés, Budapest

Az in­ten­zív kon­zer­va­tív in­zu­lin­ke­ze­lés (ICT) be­ve­ze­té­se és szé­les­kö­rû al­kal­ma­zá­sa le­he­tő­vé tet­te az 1-es tí­pu­sú cu­kor­be­te­gek kö­zel normoglykaemiás ál­la­po­tá­nak hos­­szú tá­vú meg­va­ló­sí­tá­sát, és ez e be­te­gek élet­mi­nő­sé­gé­nek je­len­tős ja­vu­lá­sát, va­la­mint ér­szö­vőd­mé­nye­ik ...


<< < 1 > >>
7 találat 1 oldalon - ebből zárolt tartalom 7 db

A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!

Részletes kereső

Oldal neve: Magyar Atherosclerosis Társaság
Keresési kulcsszó:
Keresés az alábbiakban:

Szakcikk is:
Rovat:Szakterület:
Lapszámok:
Megjelenési dátum:
-tól
-ig
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a tagdíj befizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!

Következő események

20th Global Ophthalmologists Annual meeting

20th Global Ophthalmologists Annual meeting

Amszterdam, Hollandia 2019. október 28-29.

 

vissza tovabb
1