Keresés
Keresés

Pajzsmirigy vagy ektópiás szövet okozta hyperthyreosis – az elkülönítő kórismézés nehézségei

Szerző: Steiner Tamás dr., Salamon Ferenc dr., Winkler Gábor dr.1 Molnár László dr., Lintner Ferenc dr.2 Winkler Gábor dr.3
1Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai II. Belgyógyászat Diabetológia, Budapest
2Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai II. Belgyógyászat, Szülészet-Nőgyógyászat, Budapest
3Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Elméleti Egészségtudományi Tanszék, Miskolc

A thyreotoxicosis a pajzsmirigyhormon túltermelődésével járó állapotok összefoglaló neve. Leggyakoribb formája a sui generis hyperthyreosis (Basedow–Graves–Flajani-kór, toxikus adenoma), az esetek kisebb számában pajzsmirigy-túlműködéssel nem járó hyperthyreosis (thyreoiditis nem regulált hormon „kiáramlással”, iatrogén thyreotoxicosis, ektópiás pajzsmirigyszövet). Ez utóbbi ritka formája a struma ovarii, az ovarium szövet ektópiás hormontermelése, amely más nőgyógyászati tumoroktól esetenként csak részletes kivizsgálással különíthető el. Előfordulhat azonban az is, hogy a műtét nem igazolja a preoperatív kivizsgálás eredményét, és utólag mégis pajzsmirigy eredetű hormontúltermelés kórismézhető. Munkánkban egy ilyen esetet mutatunk be, felhívva a figyelmet az elkülönítő kórisme nehézségeire és korlátaira. Rámutatunk arra is, hogy noha a típusos Basedow-kór elsősorban a fiatalabb kor betegsége, időskori kialakulása sem ritkaság. 

Tovább

Az ösztrogén mint metabolikus hormon. Az ösztrogén szerepe az energiaháztartás hipotalamikus szabályozásában

Az ösztrogénnek a sza­po­ro­dás sza­bá­lyo­zá­sán kí­vül fon­tos sze­re­pe van az ener­gia­ház­tar­tás agyi sza­bá­lyo­zá­sá­ban is. Erős anorexigén, el­hí­zás el­le­ni ha­tá­sú hor­mon, egy­rész­ről csök­ken­ti az ét­vá­gyat, a táp­lá­lék fel­vé­tel­ét, más­rész­ről nö­ve­li az ener­gia­fel­hasz­ná­lást. Ösztrogénhiányos ál­la­pot a ...

Tovább

A hypothyreosis laboratóriumi vizsgálatának algoritmusa

Nap­ja­ink­ban a pajzs­mi­rigy­hor­mo­nok mé­ré­se már ru­tin mód­szer­nek szá­mít a kli­ni­kai-ké­mi­ai gya­kor­lat­ban. A ren­del­ke­zés­re ál­ló tel­je­sen au­to­ma­ti­zált 3. ge­ne­rá­ci­ós thyreoidea sti­mu­lá­ló (TSH) és a sza­bad pajzs­mi­rigy­hor­mo­no­kat (fT4, fT3) mé­rő im­mun­ké­mi­ai mód­sze­rek kulcsre­a­gen­se a spe­ci­fi­kus an­ti­test. Ez há­rom ...

Tovább
<< < 1 > >>
2 találat 1 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!