Keresés
Keresés

Újabb elvárás a vérnyomás­csökkentőkkel szemben: az anyagcsere-semlegesség

Szerző: Bártfai Ildikó dr.1
1Kardiológiai Szakrendelő, Ferencvárosi Egészségügyi Központ, Budapest

Az elmúlt évtizedekben óriási fejlődésen mentek keresztül a vér­nyo­máscsökkentő gyógyszerek, amelyekkel szemben támasztott követelmények az évek előrehaladtával újabb és újabb elvárásokkal bővültek. Manapság már nem elég hatékonysági vizsgálatokkal igazolni egy hatóanyag vérnyomáscsökkentő effektusát, illetve klinikai evidenciákat felsorakoztatni az adott gyógyszer protektív és esetlegesen prevenciós hatásai mellett. Az egyre növekvő számú metabolikus eltérések és betegségek (diabétesz, metabolikus szindróma) következtében fókuszba kerültek a vérnyomáscsökkentők járulékos anyagcserehatásai is, amelyek nagyban befolyásolhatják terápiás döntésünket a mindennapok során.

Tovább

Korai makrovaszkuláris szövődmények és azok vizsgálata cukorbetegségben

Az ateroszklerózis kialakulásában a diabetes mellitus szerepe bizonyított. Napjainkban a preventív szemléletnek óriási jelentősége van. Ezért az utóbbi években egyre nagyobb figyelem fordul azon noninvazív vizsgálómódszerek felé, amelyek már szubklinikus formában jelzik a korai makrovaszkuláris károsodást. Az összefoglalóban a nagy elasztikus erek korai morfológiai eltérését, az ateroszklerózist megelőző intima-...

Tovább

Jobb beteg-együttműködés – hatékonyabb rizikócsökkentés

A recenzens három cikket ismertet az aszpirinről ami az utóbbi évek sikergyógyszere lett a trombocitaaggregáció-gátlás területén, de legnagyobb probléma a non-responsionak, vagy rezisztenciának nevezett hatástalanság. A cikkek alapján egyre világosabb, hogy ebben a hatástalanságban a betegek rossz gyógyszerszedési együttműködése (compliance) a legfontosabb tényező. a trombocitagátlás elmaradása, felfüggesztése ...

Tovább

Antihipertenzívumok anyag­cserehatásai – avagy a STAR és a STAR-LET-vizsgálat tanulságai

A hipertónia prevalenciája a túlsúly, az elhízás drámai növekedésével párhuzamosan nő. A magas vérnyomásban szenvedők jelentős része metabolikus rizikófaktorokkal terhelt. Ezért a megfelelő antihipertenzívum kiválasztásánál fontos szempont az anyagcserére való hatás. A tiazid diuretikumok heterogén csoportot képeznek. A STAR, illetve STAR-LET-vizsgálatok eredményei alapján kijelenthetjük, hogy már a kis dózisú...

Tovább

Krónikus pitvarfibrilláció, antikoaguláns terápia, rizikófaktorok

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb aritmia, és az embóliás stroke, illetve a nagyvérköri artériás embolizáció független rizikófaktora. Az iszkémiás stroke-ok kb. 20%-a kardiális eredetű, ún. embóliás stroke. Ennek hátterében leggyakrabban pitvarfibrilláció áll. A tromboembóliás történés rizikója pitvarfibrillációban inhomogén. Elkülönítenek kis-, közepes- és nagy rizikójú betegeket. A klinikai ...

Tovább

XARELTO (RIVAROXABAN): egy új antikoaguláns bemutatása

A rivaroxaban egy közvetlenül ható, orálisan alkalmazható, szelektív aktívált X-faktor-(Xa) inhibitor, ami az eddig elvégzett vizsgálatok szerint attraktív alternatívájává fejlődhet a K-vitamin-antagonistáknak és a heparinoknak. Az ortopédsebészeti gyakorlatban vénás tromboembólia (VTE) megelőzésére elektív csípő- vagy térdprotézis műtéten átesett felnőtt betegeknél törzskönyvi indikációval rendelkezik. ...

Tovább

Az allopurinol hatásai a szérum húgysavszint csökkentésén túl

Szerző a xantin-oxidáz oldaláról vizsgálja a húgysav kérdést. A húgysav képződés folyamatában a xantin-oxidáz azon enzim, melynek jelentős szerepe van az oxidativ stressz során megjelenő szabad oxigén gyökök termelődésében. A klinikai gyakorlatban számos olyan betegség van (hipertónia, iszkémiás szívbetegség, cardiomyopathia, szívelégtelenség) ahol a purin anyagcsere fokozott lebontási folyamatában ...

Tovább

Fókuszban a vulnerábilis plakk – a jelen és a közeljövő

Az akut koronária szindróma (ACS) hátterében a rupturára hajlamos vulnerábilis plakk áll. A koronária plakkok kimutatása ma már a primer prevencióban használható, non invazív képalkotó eljárásokkal is lehetséges. Ha a jövőben megfelelő rizikóbecsléssel tovább szűkíthető lesz a veszélyeztetett egyének köre, akkor nagyon jó hatásfokú diagnosztikai lehetőség válik elérhetővé a prevenció terén. A plakk ...

Tovább

Keringő endotheliális progenitorsejtek szerepe iszkémiás szívbetegségben

A ke­rin­gő endotheliális progenitorsejtek (EPC) ké­pe­zik a reendothelizáció és az angiogenezis leg­főbb for­rá­sát. Kardiovaszkuláris ri­zi­kó­té­nye­zők és kór­fo­lya­ma­tok fenn­ál­lá­sa­kor a ke­rin­gő EPC-szám és azok funk­ci­ó­ja je­len­tő­sen vál­to­zik. Koronarográfia so­rán iga­zolt ko­szo­rú­ér-be­teg­ség ese­tén az EPC-szám a kardio­vasz­ku­lá­ris ...

Tovább

Kihívások és teendők a gyermekkori kardiovaszkuláris rizikótényezők feltárása és kezelése során

A szerzők 20 évvel ezelőtt kezdték osztályukon, és a konzultációs rendelőikben, a fiatalkorban infarktust szenvedett szülők gyermekeinek vizsgálatát, gondozását és kezelését. Az évek során a megyében egy több lábon álló programot dolgoztak ki a gyermekkori kardiovaszkuláris rizikótényezők feltárása, majd prevenciója terén, figyelemmel a nemzetközi tendenciákra, a WHO-ajánlásokra, saját tapasztalataikra és a ...

Tovább

A szelektív karboanhidráz enzim-gátló indapamid terápiás előnyei

A karboanhidráz enzimet gátló indapamid kis dózisban hatékony vérnyomáscsökkentő, célszervkárosodást megelőző, anyagcsere-semleges szer, amely további kedvező mellékhatásokkal rendelkezhet. Feltételezhető, hogy növeli néhány antikonvulzív szer effektivitását és talán tumor ellenes hatást is kifejthet. Mivel diuretikus hatása gyenge, ezért nem okoz sav-bázis eltérést és minimális a hypokalaemia kockázata is. ...

Tovább
<< < 1 2 > >>
14 találat 2 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!