Keresés
Keresés

D-vitamin szisztémás autoimmun kórképekben: a D-vitamin immunregulatorikus hatása

Szerző: Bodolay Edit1
1DEOEC, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen

Az autoimmun kórképek kialakulásában a genetikai faktorok mellett a környezeti hatásoknak is alapvető szerepük van. A D-vitamin-hiány egyike lehet azoknak a tényezőknek, amelyek az autoimmun betegségek kialakulásáért felelősek. A szerző irodalmi áttekintést ad arról, hogy az alacsony D-vitamin-szint milyen összefüggést mutat az autoimmun betegségek előfordulásával. A D-vitamin optimális szintje szükséges a normális immunfunkcióhoz, és jelentős szerepe van az immuntolerancia fenntartásában. A D-vitamin legfontosabb hatása, hogy befolyásolja a regulatorikus T-sejtek számát és funkcióját. A jelenlegi ismeretek szerint az optimális D-vitamin-szint csökkenti a Th1- és a Th17-sejtek működését, és javítja a regulatorikus T-sejt funkciót. A megfelelő D-vitamin ellátottság mellett az autoimmun betegségek kialakulásának esélye, valamint a már fennálló betegség súlyossága csökken.

Kulcsszavak: D-vitamin, immunreguláció, autoimmun betegségek

Tovább

Néhány táplálkozási faktor szerepe a testtömeg szabályozásában

Az elhízást – különösen az abdominális zsírszövet megnövekedését – a proinflammatorikus és az anti­in­flam­ma­to­rikus faktorok hatásának eredményeként kialakuló alacsony fokú szisztémás gyulladás jellemzi. A proinflammatorikus ctokinek pl. tumor nekrózis faktor-α (TNF-α), IL-12 stb. csökkentik a regulátor T-sejtek aktivitását, elősegítik az elhízás és az inzulinrezisztencia kialakulását. Az ...

Tovább

A probiotikumok helye az evidencián alapuló orvoslásban

Szervezetünk a külső és belső környezetében élő mikrobákkal szoros ökológiai egységben él. Védelmünket szolgálja a normál bőr, száj, légúti, bél és urogenitális flóra. A bélben élő baktériumok száma tízszerese az emberi szervezetben található összes sejtszámnak. Ez a jelentős baktériumtömeg folytonos kapcsolatban áll a mintegy 400 m2-nyi gasztrointesztinális nyálkahártya felszínnel, amely szervezetünk ...

Tovább

Pre-, pro- és szinbiotikumok szerepe, kedvező élettani hatásaik

A bélflóra egy komplex, dinamikusan változó baktériumközösség, amely részt vesz az anyagcserében, a bélfal barrier funkciójának fenntartásában, a kórokozók elleni védekezésben és a gazdaszervezet mukózális immunrendszerének megfelelő működésében. Változások a bélflórában különféle kórállapotokhoz, úgymint hasmenéshez, fertőzésekhez, sőt allergiához vezethetnek. A normális flóra visszaállítása ...

Tovább

A nikkel szerepe a homocisz teinszint alakításában, in vivo és in vitro eredmények

A hyperhomocysteinaemia (HHC) a kardiovaszkuláris megbetegedések rizikófaktora. Kialakulása gyakran vitaminhiány (B12-vitamin, B6-vitamin, folsav) következménye, de a vitaminpótlás nem mindig jár kielégítő eredménnyel. Állatkísérletekben a HHC kobalt-, nikkel-, vas- és rézsók adásával mérsékelhető. A nyomelemek humán homocisztein metabolizmusra gyakorolt hatását korábban még nem vizsgálták. Célunk ezért a ...

Tovább

Táplálkozásgenomika jelene és jövője

A táplálkozásgenomika (nutrigenomika) olyan ku­ta­tá­si irány­zat, amely a táp­lál­ko­zás és a genom kö­zöt­ti köl­csön­ha­tás­sal fog­lal­ko­zik. Kom­bi­nál­ja a táp­lál­ko­zás­tu­do­mány és a funk­ci­o­ná­lis genomika mód­sze­re­it. A táp­anyag­ok he­te­ro­gén ha­tá­sai és a genomon be­lü­li szek­ven­cia-va­ri­á­ci­ók kö­zöt­ti kor­re­lá­ció ...

Tovább

Állítások az élelmiszerek csomagolásán – Útjelzők a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz

A la­kos­ság­nak a táp­lá­lék és az egész­ség kap­cso­la­tá­ra vo­nat­ko­zó szé­le­se­dő is­me­re­te­i­nek ered­mé­nye az egész­sé­gi és táp­lál­ko­zá­si (táp­anyag-ös­­sze­té­te­li) ál­lí­tá­sok el­ter­je­dé­se: az em­be­rek­nek ve­ze­tő­re van szük­sé­gük, hogy el­iga­zod­ja­nak a ha­tal­mas élel­mi­szer­vá­lasz­ték­ban. Így azok is erő­tel­jes ...

Tovább
<< < 1 > >>
6 találat 1 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!